Buhl Consulting

Buhl Consulting

Et lille konsulentfirma der skaber bro mellem to verdener.

Som bygherrer rådgiver, projektleder, konsulent, sparringspartner eller opfinder.

Inden for flere fag – med fokus på projektledelse som håndværk.